DEMOKRACJA KATOLICKA?

autor: admin | 23 February 2011

Mariusz Orłowski

DEMOKRACJA KATOLICKA?

Kościół rzymskokatolicki w Polsce obejmuje 95% ludności[1], za swego członka uważając każdego ochrzczonego w tym wyznaniu. Prawdopodobnie z tego powodu wiedza przeciętnego Polaka na temat innych wyznań chrześcijańskich (i niechrześcijańskich) oraz głoszonych przez nie prawd wiary[2] utrzymuje się na żenująco niskim poziomie[3]. I w zasadzie trudno się temu dziwić. Przecież większość mieszkańców tego kraju nawet nie widziała na własne oczy prawosławnego czy protestanta.

Z drugiej strony interesujące jest również to, że odwiedzający Polskę protestanci nie orientują się z reguły w specyfice wyznaniowej naszego kraju. Świadczyć może o tym chociażby następująca historia.

W roku 1996 organizowałem trasę koncertową grupie baptystów z Londynu. Śpiewali gospel i zwiastowali Ewangelię na ulicach i w domach kultury kilkunastu miejscowości leżących na terenie byłych województw lubelskiego i radomskiego[4].

Pewnego dnia, gdy przemieszczaliśmy się z jednej miejscowości do drugiej, zaczęli zadawać mi pytania o mijane po drodze obiekty sakralne. Anglicy byli zainteresowani, do jakich wyznań one należą. Gdy po raz kolejny z rzędu odpowiedziałem, że mijamy świątynię należącą do Kościoła rzymskokatolickiego, zaczęli coś między sobą szeptać i przestali zadawać pytania o kolejne mijane przez nas kościoły. Pewnie uznali, że jestem osobą niekompetentną i rozmowa ze mną na temat różnorodności chrześcijaństwa w Polsce jest dla nich stratą czasu. Prawdopodobnie nie mieściło się im w głowach, jak mogło dojść do tego, aby w kraju, który mieni się demokratycznym, tak niepodzielnie panowało jedno wyznanie.

No cóż, obcokrajowcy nie muszą przecież znać naszej historii. Gorzej, że my Polacy nie znamy jej również. Ilu Polaków wie np. o tym, że Konstytucja 3 Maja z 1791 roku, którą chlubimy się, już w pierwszym swym artykule głosi:

„Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji[5]”?

Tak to demokrację szlachecką w Polsce zastąpiła demokracja… katolicka.

Artykuł ukazał się drukiem w: „Pielgrzym Polski” 2009, nr 7-8.


[1] Por. bp Z. Pawłowicz, Kościół i sekty w Polsce, Wydawnictwo Diecezji Gdańskiej „Stella Maris”, Gdańsk 1992, s. 5.

[2] Nie najlepiej jest również z rozumieniem przez katolików prawd wiary głoszonych przez Kościół rzymskokatolicki. Udowodniły to badania przeprowadzone w 2006 roku przez sopocką Pracownię Badań Społecznych (PBS DGA), których wyniki opublikowano na łamach „Gościa Niedzielnego” w artykule ks. Tomasza Jaklewicza pt. Jak wierzą wierzący? Artykuł ten jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie http://wiadomosci.onet.pl/1356031,240,1,kioskart.html.

[3] Por. M. Orłowski, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej jako jeden z przedstawicieli ruchu zielonoświątkowego w Polsce, „Scriptores Scholarum” 2000, nr 1 (26), s. 130.

[4] Por. Grają baptyści, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta w Lublinie”) 1996, z 29 sierpnia, s. 2.

[5] Apostazja (z gr. odstąpienie, bunt) – odejście od wiary; w pierwotnym znaczeniu – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej (cyt. za: http://www.apostazja.pl/apostazja.html).

Zostaw odpowiedź

Witamy!!!

Tematyka artykułów