Czy chcesz być uzdrowiony? (Jn. 5,6)

autor: admin | 8 November 2010

Godzina  biblijna Jn 5,1-18

I. Informacje ułatwiające interpretację

Dokładne określenie czasu choroby podkreśla wielkość cudu w oczach chorego i świadków. Człowiek ten chorował dłużej niż wynosił przeciętny wiek życia ludzi w starożytności. Chromy chorował 38 lat. Ta liczba w Ewangelii ma znaczenie symboliczne. Izraelici 40 lat wędrowali przez pustynię. Już po 2 latach dotarli do celu wędrówki. Ale ponieważ nie uwierzyli Bogu, musieli wędrować jeszcze przez 38 lat, Aż wyginie całe pokolenie mężów zdatnych do walki (por. 2 Mjż 2,14). Mężczyzna jest wiec symbolem ludzi bez nadziei, którzy przez swoje doświadczenie są zgorzkniali.

Sadzawka przy Bramie Owczej była od dawna znana jako miejsce uzdrowień. Po zniszczeniu Jerozolimy w roku 70 i zbudowaniu na miejscu świątyni Heroda pogańskiej świątyni, sadzawka/brama nadal słynęła z uzdrowień.

Prace archeologiczne odsłoniły budowlę składającą się z pięciu krużganków i dwóch sadzawek zagłębionych w skale na głębokość ośmiu metrów, które gromadziły dużą ilość deszczówki. Obfite wypływanie wody kilka razy dziennie było spowodowane przez system kanałów, przekazujących wodę z jednego miejsca w drugie.
Religijność ludowa często łączy w sobie sprzeczności, które dostrzegają przywódcy religijni w Jerozolimie. Święte sadzawki były elementem greckiego kultu Asklepiosa. Ludzie chorzy w świątyni Jerozolimskiej oczekiwali uzdrowienia z samej wody, a nie od Boga. Uzdrowienie w miejscu, którego przywódcy religijni nie lubili, a w dodatku w szabat wywoływało w nich wrogość wobec Jezusa.

Jezus uzdrawiając nie przekroczył przykazania Bożego dotyczące szabatu. Nie wykonywał zabronionej pracy lekarza. Podobnie człowiek uzdrowiony niosąc swój leżak. Faryzeusze z powodu swoich tradycji stanęli ponad Prawem i Bogiem, dlatego tak łatwo nazywali grzesznikami innych ludzi, i nie widząc swojego grzechu, niewiary.

(Powyższe informacje opracowałem na podstawie komentarza Henryka Knapika z Fundacji Biblios oraz komentarza Anslema Gruna, Jezus-brama do Życia, Kraków 2002


II. Pytania do tekstu Jn 5,1-18

Jak doświadczane przez nas trudności, ciężkie doświadczenie wpływają na nasza wieź z Bogiem?

1. Co możemy powiedzieć o „chromym”? Spróbujcie go scharakteryzować? Jak myślicie jak wygląda jego codzienność, jego potrzeby, bolączki, trudności, marzenia, jego relacje z ludźmi?

2. Jaka jest postawa „chromego” w spotkaniu z Jezusem? Dlaczego Jezus go pyta, czy chcesz być uzdrowiony (Jak „chromy” traktuje swoje kalectwo, jak odnosi się do innych ludzi)?

3. Jak rozumiecie słowa Jezusa: Jesteś zdrów, nie grzesz więcej, aby cie co gorszego spotkało (Jn 5,14)? Na czym polegał grzech chromego?

W jaki sposób Bóg pomaga nam przechodzić przez ciężkie życiowe doświadczenia?


* * *

„Może”

Może wierzysz tak sobie

lepiej

gorzej

jak żółw pomaleńku

uwierz wreszcie naprawdę

po ciemku

ks. Jan Twardowski

* * *

Zostaw odpowiedź

Witamy!!!

Tematyka artykułów